Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - KONKURSY PLASTYCZNE

               
   

 


KONKURSY PLASTYCZNE Drukuj E-mail
wtorek, 05 listopada 2019

Obraz może zawierać: tekst „ZABAWA PLASTYCZNA NAJZABAWNIEJSZA MASKA ODSTRASZAJĄCA WIRUSA”

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do kolejnej zabawy plastycznej, która polega na wykonaniu „NAJZABAWNIEJSZEJ MASKI ODSTRASZAJĄCEJ WIRUSA”. Kiedy Wasze maski będą już gotowe poproście rodziców o pomoc w zrobieniu zdjęcia i przesłaniu ich na adres mailowy: Już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Wasze prace, zabawa trwa do 01.05.2020 r. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymają pamiątkowy dyplom, a zdjęcia zostaną umieszczone w naszej galerii prac na Facebook’u przedszkola. Do dzieła przedszkolaki !

 

Konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami
do udziału w konkursie!                      

Pracę można wykonać dowolną techniką.

Cele:

-rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,

- kształtowanie sprawności manualnych,

-kultywowanie tradycji wielkanocnych.

Zdjęcie pracy należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: do 8 kwietnia.  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko oraz grupę, do której należy dziecko. Pracę można podpisać imieniem i pierwszą literą nazwiska oraz numer grupy, do której należy dziecko.

Wszystkie Wasze prace zamieścimy na Facebook ’u przedszkola. Pozdrawiamy cieplutko i czekamy na Wasze prace.

 

**************************************************************************************************************************************

SZANOWNI RODZICE, KOCHANE DZIECI

Nie widzimy się teraz na co dzień, ale cały czas o Was myślimy.

Zachęcamy Was do aktywności plastycznej. Proponujemy dla chętnych dzieci wykonanie pracy pt. „O swoje zdrowie dbam, w domu wiele ciekawych zajęć mam”. Gdy praca będzie już gotowa, poproście rodziców o zrobienie zdjęcia i przesłanie na adres mailowy : do 31.03.2020 r.

Wszystkie Wasze prace zamieścimy na Facebook ’u przedszkola. Pozdrawiamy cieplutko i czekamy na Wasze prace.

***************************************************************************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

 „MAŁY MIŚ ZWIEDZA CZECHOWICE - DZIEDZICE”

Konkurs jest częścią realizowanego projektu  edukacyjnego „Gmina Czechowice – Dziedzice czyta Małemu Misiowi” w ramach akcji międzynarodowej „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

Celem konkursu jest promowanie zabytków, ciekawych miejsc związanych z naszym miastem, zachęcanie dzieci i rodziców do odwiedzania tych miejsc.

Pracę można wykonać dowolną techniką.

Prosimy o opisanie pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, placówka).

Termin składania prac do: 14.02.2020 r.

Prosimy nie przynosić prac po upływie terminu.

 Regulamin konkursu czytaj dalej.

Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach

serdecznie zaprasza do udziału
w gminnym konkursie plastycznym pt.

„Mały Miś zwiedza Czechowice - Dziedzice”.

REGULAMIN KONKURSU

1.      Organizator konkursu:

·         etap przedszkolny - poszczególne placówki biorące udział w projekcie edukacyjnym „Gmina Czechowice – Dziedzice czyta Małemu Misiowi” w ramach akcji międzynarodowej „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

·         etap gminny - Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach

2.      Temat konkursu: „Mały Miś zwiedza Czechowice - Dziedzice”.

3.      Cele konkursu:

·         promowanie zabytków, ciekawych miejsc związanych z naszym miastem, zachęcanie dzieci i rodziców do odwiedzania tych miejsc

·         rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka

·         prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej

·         kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi

·         zacieśnianie więzów rodzinnych

4.      Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym

·         I kategoria wiekowa -dzieci 3 - 4 letnie

·         II kategoria wiekowa - dzieci 5 - 6 letnie

5.      Warunki konkursu:

·         wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną

·         opisanie pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, placówka)

·         dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr.1);

 

6.      Termin zgłaszania prac:

·         Etap I -27.01.2020r – 14.02.2020 r.

·         Etap II - prace wyróżnione w konkursie na poszczególnych placówkach należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach do dnia 02.03.2020r. – 13.03.2020r.

7.      Ocena prac:

·         Każda placówka powołuje na swoim terenie komisję konkursową i wyróżnia po 3 prace w każdej kategorii wiekowej tzn 3-4 latki, 5 – 6 latki. Sześć wyróżnionych prac zostanie przekazane  na etap gminny ( przekazanie wyróżnionych prac do Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach – Dziedzicach)

·         nadesłane prace na etap gminny będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora

·         wyniki konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną na placówki biorące udział w projekcie

·         za udział w konkursie osoby wyróżnione na etapie I oraz laureaci etapu II w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy. Wręczenie odbędzie się  podczas gali podsumowującej w PP nr 10. O terminie gali podsumowującej projekt laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowani przez organizatorów.

8.      Prace plastyczne po zakończonej wystawie mieszczącej się w PP 10 zostaną przekazane do placówek macierzystych.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców do udziału w konkursie plastycznym

pt. „ OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

Technika wykonania prac: przestrzenna

Format pracy: dowolny

Cele konkursu:

v rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych),

v rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Prace prosimy składać u wychowawców poszczególnych grup.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu jako dekoracja naszej przedszkolnej choinki

Termin składania prac: do 18.12.2019 r.

 

*********************************************************************************************

KONKURS
 PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNY
 „ GRA MATEMATYCZNA „

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki wraz
z rodzicami do udziału w konkursie!

Cele:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych,

- rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,

- kształtowanie sprawności manualnych.

Praca może być wykonana dowolną techniką. Każda praca powinna zawierać na odwrocie : Imię i nazwisko dziecka, grupę. Prace należy składać u wychowawców grup
do 27 listopada. Liczymy na Państwa kreatywność i fantazję.
😊

  Prosimy nie przynosić prac po upływie terminu.

 

*****************************************************************************************************************

KONKURS PLASTYCZNY

„ŻUBRY I DZIKI LUBIĄ NASZE SMAKOŁYKI”

 

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami  do udziału w konkursie plastycznym.

Celem konkursu jest:

·         rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych

·         rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

·         wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

·         rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej

·         kształtowanie sprawności manualnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 ściśle związanej z tematem konkursu. Praca może być wykonana dowolną techniką . Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, grupę. Prace należy składać u wychowawców grup.

Termin składania prac: do 15.11.2019r.  Prosimy nie przynosić prac po upływie terminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

ROK SZKOLNY 2018/2019

KONKURS PLASTYCZNY

 

 ,,Kim będę jak dorosnę?”

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI

WRAZ Z RODZICAMI

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZĄ CZĘŚĆ PROGRAMU REALIZOWANEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU

„KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ – POZNAJEMY ZAWODY”

CELE KONKURSU:

1) Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego w zakresie preorientacji zawodowej.

2) Pogłębienie wiedzy dzieci na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej i budowanie w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3) Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs organizowany jest na terenie Przedszkola Publicznego nr 10

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców Przedszkola.

3. Konkurs trwa od 14. 06. 2019 r. do 25. 06. 2019 r.

4. Każdy uczestnik może oddać tylko 1 pracę.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

- praca powinna być wykonana:

a) samodzielnie przez dziecko

b) dowolną techniką plastyczną -  (rysunek, malunek, grafika, collage itp.)

c) na formacie A4, A3.

Prace należy składać u nauczycieli poszczególnych grup do 25. 06. 2019 r.

 

***************************************************************************************

UWAGA KONKURS!!!

Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie plastycznym

 pt. ,,Mój ulubiony bajkowy bohater”.

Prace wykonane dowolną techniką plastyczną prosimy złożyć u nauczycieli  poszczególnych grup do 05.04.2019 r.

Życzymy udanej zabawy!!!

*************************************************************************************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

WRAZ Z RODZICAMI

do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE, W PRZEDSZKOLU I W DOMU”

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności i wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.

·         Technika prac dowolna. Mile widziane prace przestrzenne.

·       Prace należy składać do 5.04.2019 u wychowawców grup.

·         Prosimy nie przynosić prac po upływie terminu.

ZAPRASZAMY

 

*****************************************************************************

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami  do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Ptasia stołówka”.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych
  • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
  • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
  • rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej
  • kształtowanie sprawności manualnych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej ściśle związanej z tematem konkursu. Praca może być wykonana dowolną techniką. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, grupę. Prace należy składać u wychowawcy grupy I.

Termin składania prac: 25.02.2019 r. (Prosimy nie przynosić prac po upływie terminu.)

 

 *********************************************************************************************************************

KONKURS PLASTYCZNY

„MASKA   KARNAWAŁOWA”

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola

wraz z rodzicami, do wzięcia udziału w konkursie.

Maskę można wykonać dowolną techniką plastyczną.

Każda praca powinna posiadać metryczkę

z danymi dziecka (imię, nazwisko i numer grupy).

Prace należy składać u wychowawców grup

do 18 stycznia br.

*************************************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„OZDOBA CHOINKOWA"

 Znalezione obrazy dla zapytania ozdoby choinkowe  obrazkiZnalezione obrazy dla zapytania ozdoby choinkowe  obrazkiZnalezione obrazy dla zapytania ozdoby choinkowe  obrazki

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, jak również wzmacnianie więzi rodzinnych i aktywności twórczej dziecka poprzez wspólne wykonanie pracy. 

·       Technika prac dowolna. Mile widziane prace przestrzenne.

·       Prace należy składać do 17.12.2018 r. u wychowawców grup.

                                                                                          Zapraszamy

 

***************************************************************

POCZTÓWKA  

NA 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

Chcąc uczcić 100- lecie urodzin naszego kraju, zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu plastycznego.

Temat: Pocztówka z mojego miasta .

Format pracy A5, technika dowolna,

praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko  (bez używania materiałów sypkich).

Prace należy złożyć w gr. 8 - do 18.10.2018 r.

Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie w przedszkolu. Jednocześnie jury konkursowe wybierze po jednej pracy z każdej grupy wiekowej (3,4,5,6 latki) i

prześle na ogólnopolski konkurs ,,Pocztówka z mojego miasta’’ w ramach akcji 100 kartek na 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

 

********************************************************************************************************

KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

plastyczno – językowym

pod hasłem "Hello autumn"

Przedmiotem konkursu jest wykonanie słowniczka obrazkowego w języku angielskim o tematyce jesiennej. W słowniczku powinna znaleźć się forma pisana 3 słów wybranych przez dziecko oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna itp.). Nie używamy w pracach języka polskiego.

         Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich.

         Autorem 1 pracy może być 1 dziecko.

         Każda ze zgłoszonych prac powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz oznaczona numerem grupy.

         Prace należy oddawać wychowawcy danej grupy.

Termin oddawania prac konkursowych mija w piątek -12 października 2018 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

ZDROWY PRZEDSZKOLAK TO SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK”

Celem konkursu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych i higienicznych, a także zachęcanie do aktywności fizycznej dzieci.

Technika prac dowolna.

Mile widziane prace przestrzenne.

Prace należy składać do 18.05.2018 u wychowawców grup.

                                Serdecznie zapraszamy !!!

 

*******************************************************************************************

Konkurs plastyczny

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„KOLOROWA BOMBKA"

Celem konkursu jest nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia, jak również rozwijanie wśród dzieci twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.

Technika prac dowolna.

Mile widziane prace przestrzenne.

Prace należy składać do 15.12.2017  u wychowawców grup.

 

 ******************************************************************************************************

„Jesienna stołówka  naszych leśnych przyjaciół”

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola  wraz z rodzicami do wykonania pracy konkursowej z wykorzystaniem różnorodnych darów jesieni.

Ważne by praca była trwała oraz posiadała metryczkę z danymi osobowymi dziecka .

Prace należy składać u nauczycieli grupy VIII lub u wychowawców grup do 13.10.2017 r.

Zapraszamy do udziału.

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

KONKURS PLASTYCZNY

Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym „Poradnik dobrego zachowania”.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, kształtowanie systemu wartości takich jak : życzliwość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność, odróżnianie dobra od zła.

Prace wykonane mogą być dowolną techniką plastyczną.

Termin składania prac do dnia 15.06.2016r. u wychowawców grup.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym pt:

„ZDROWY PRZEDSZKOLAK

TO SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK”.

 

Celem konkursu jest wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie własne i innych.

 

        technika prac dowolna

        termin składania prac do 29.04.2016r.

Prace składamy u wychowawców grup.

 **************************************************************************************************************************************

 

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym pt:” KOSZYK WIELKANOCNY”.

        technika prac dowolna

        format pracy dowolny

        termin składania prac do 25.03.2016r.

Prace składamy u wychowawców grup.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„ŚNIEGOWY BAŁWANEK”

 

Celem konkursu jest tworzenie warunków do rozwijana aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, a także angażowanie rodziców do wykonania wspólnie z dzieckiem pracy plastycznej.

 

·        Technika prac dowolna. Mile widziane prace przestrzenne.

·        Prac należy składać do 12.02.2016 u wychowawców grup.

 

 **************************************************************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„MOJE WYMARZONE PRZEDSZKOLE”

Celem konkursu jest tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, a także angażowanie rodziców do wykonania wspólnie z dzieckiem pracy plastycznej.

·       Technika prac dowolna. Mile widziane prace przestrzenne.

·       Prace należy składać do 22.01.2016. u wychowawców grup.

****************************************************************************** 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

do udziału w konkursie plastycznym pt.:

„OZDOBA CHOINKOWA”

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych.

Wzmacnianie więzów rodzinnych i aktywności twórczej dziecka poprzez wspólne wykonanie pracy. 

·       Technika prac dowolna. Mile widziane prace przestrzenne.

·       Prac należy składać do 18.12.2015. u wychowawców grup.

*****************************************************************************************************************************

 Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców do udziału w kolejnym konkursie plastycznym pt. „Kolorowa jesień”.

Technika wykonania prac dowolna,  płaska.

Format pracy: nie mniejszy niż A4

Cele konkursu:

- rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- dostrzeganie piękna natury.

Praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Prace prosimy składać u wychowawców poszczególnych grup.

Termin składania prac: do 30.11.2015 r.

************************************************************

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców do udziału

w konkursie plastycznym pod hasłem „Przyjaciele z zielonego lasu”.

Praca plastyczna w formie przestrzennej z wykorzystaniem m. in. darów jesieni (liście, szyszki, patyczki, orzeszki bukowe, mech itp.). Prosimy tak połączyć poszczególne elementy aby praca była stabilna i trwała.

Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych

                materiałów,

- budzenie zainteresowania otaczającą nas przyrodą,

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt,

- rozwijanie umiejętności twórczych,

Praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Prace prosimy składać u wychowawców poszczególnych grup.

Termin składania prac: do 20.11.2015 r.

*****************************************************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2013/2014

Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli pod hasłem: "Drugie życie śmieci" dobiegł końca.

Cieszył się on ogromnym powodzeniem, gdyż uczestniczyło w nim około 2400 prac z całej Polski.

Po pełnych pasji i emocji obradach jury, które trwało ponad 10 godzin zapadł werdykt.

 

Wspaniała praca stworzona przez dzieci z naszego przedszkola zajęła aż 31 miejsce - na 86 nagrodzonych prac przez jury. Przedszkole zdobyło atrakcyjną nagrodę w postaci zestawu zabawek edukacyjnych.

Brawo !!!!

Autorom prac serdecznie gratulujemy.

 

DZIĘKUJEMY, także
 wszystkim Rodzicom, Dziadkom, krewnym bliższym  i dalszym oraz znajomym,
którzy dzielnie wspierali nas w konkursie dla internautów .

 

Choć nie udało nam się zdobyć żadnej nagrody w tej konkurencji, jesteśmy szczęśliwi, że uzyskaliśmy 349 głosów poparcia, co dało nam ok. 120 miejsce na ok. 2400 prac.

JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJEMY:)

   
   
 

 

Głosuj na nasze przedszkole i pomóż nam wygrać cenne

nagrody!!!

Szanowni Rodzice

Kilkoro dzieci z naszego przedszkola wzięło udział w konkursie plastycznym  „ Nasi przyjaciele z lasu”.

Prace, które stworzyły dzieci były tak piękne i niepowtarzalne więc uznaliśmy, że trzeba je pokazać światu.

Stworzona została makieta lasu, którą uwieczniono na zdjęciu i wysłano drogą e-mailową

na wielki konkurs ekologiczny pod hasłem :

„ Drugie życie śmieci”,

którego patronem jest Ministerstwo Środowiska.

W konkursie tym oprócz jury konkursowego, które nagradza najlepszą pracę, bardzo ważny głos macie i Wy, gdyż możecie sami głosować na nasze przedszkole i pomóc wygrać nam nagrodę. Zapewniamy, że liczy się każdy głos.

Trzeba tylko spełnić określone warunki:

1.     Zalogować się na serwisie www.buliba.pl

2.     Oddać głos na  pracę z naszego przedszkola codziennie od 28.11.2013 r. od godziny 12.00 do 03.12.2013r. do 23.59.

3.     Każda zalogowana osoba może oddać codziennie 6 głosów na sześć różnych prac ;

4.     Z jednego adresu IP można oddać na jedną pracę maksymalnie 3 głosy.

5.     Im więcej oddamy głosów ,tym większa szansa na nagrody zarówno dla naszego przedszkola jak i dla glosujących, a jest ich ponad 100;

6.     Szczegóły głosowania na stronie: www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013/

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZABAWY.

BYĆ MOŻE OD NAGRODY DZIELI KOGOŚ TYLKO 6 DNI. Powodzenia!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < Poprzedni   Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow AKTUALNOŚCI arrow Rok 2014-2015 arrow KONKURSY PLASTYCZNE