Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - INFORMACJE DLA RODZICÓW

               
   

 


INFORMACJE DLA RODZICÓW Drukuj E-mail
środa, 26 sierpnia 2020

 

UWAGA RODZICE, DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  naszej placówce, w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w kancelarii naszego przedszkola.

Deklarację należy złożyć w terminie najpóźniej do 25.01.2021 r. - gwarantuje to Państwa dziecku miejsce w Przedszkolu Publicznym nr 10 od 1 września 2021 r.

Niezłożenie Deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2021 r.

Jeżeli rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne od dnia 1 września 2021 r. lub nie złożą deklaracji w ustalonym terminie, biorą udział w rekrutacji od 1 lutego 2021 r.

Druki deklaracji w kancelarii przedszkola lub można pobrać z platformy edukacyjnej Classroom.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI z grupy 3 (dawna gr 1), 5 (dawna gr 3), 6 (dawna gr 4) i 7 (dawna gr. 5)

 

Zapraszamy rodziców na spotkanie informacyjne.


Z zachowaniem reżimu sanitarnego spotkania odbędą się w sali gimnastycznej, wejście od strony przychodni:

w dniu 4.09.2020. (piątek)

godz. 15.15  – grupa 6 (dawna gr. 4)

w dniu 7.09.2020. (poniedziałek)

godz. 15.15  – grupa 7 (dawna gr. 5)

w dniu 8.09.2020. (wtorek)

godz. 15.15  – grupa 3 (dawna gr. 1)

w dniu 9.09.2020. (środa)

godz. 15.30  – grupa 5 (dawna gr. 3) 

W związku z trwająca sytuacją epidemiczną spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Prosimy o zabranie własnych długopisów i zachowanie dystansu miedzy sobą min. 1,5m.

Dziecko reprezentuje tylko jeden rodzic.

Spotkania bez udziału dzieci.

ZAPRASZAMY

 

***************************************************************************

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI z grupy 1, 2, 4 (dawna gr 2) i 8 (dawna gr. 8)

 

Zapraszamy rodziców na spotkanie informacyjne

w dniu 28.08.2020. (piątek)

 

Z zachowaniem reżimu sanitarnego spotkania odbędą się w dwóch grupach na sali gimnastycznej, wejście od strony przychodni:

godz. 14.30 – 15.30 – grupa 1

godz. 15.30 – 16.00 - dezynfekcja

godz. 16.00 – 17.00 – grupa 2

 

w dniu 31.08.2020. (poniedziałek)

godz. 14.30 – 15.30 – grupa 4 (dawna gr. 2)

godz. 15.30 – 16.00 - dezynfekcja

godz. 16.00 – 17.00 – grupa 8 (dawna gr. 8)

 

W związku z trwająca sytuacją epidemiczną spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Prosimy o zabranie własnych długopisów i zachowanie dystansu miedzy sobą min. 1,5m.

Dziecko reprezentuje tylko jeden rodzic.

Mamy nadzieję, że spotkanie ułatwi Państwu, a przede wszystkim waszym dzieciom wkroczenie w życie przedszkola

W późniejszym terminie planujemy spotkania również dla pozostałych grup.

 

**********************************************************************************************************

 

 

Przedszkole zamknięte do 10 kwietnia.

 

 

 *********************************************************

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI Z GRUPY VI, VII i VIII

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola zachęcamy rodziców dzieci z grup starszych tj. VI, VII i VIII do kontaktów drogą elektroniczną z wychowawcami grup:

Gr. VI   

Gr. VII   

Gr. VIII   

 Zapraszamy do kontaktów drogą elektroniczną także z wychowawcami grup młodszych:

Gr. I i II   

Gr. III   

Gr. IV  

Gr. V   

 

lub     

 
                                                                                                              25.03.020 r.
                         SZANOWNI RODZICE

 

Zapraszamy do kontaktów drogą elektroniczną z wychowawcami poszczególnych grup. Szczególnie rodziców dzieci z gr. VI, VII i VIII.

Tylko taką drogą możemy nawiązać kontakt z Państwem. Prosimy w miarę możliwości o poinformowanie pozostałych rodziców o takiej możliwości. Będziemy się starać przesyłać materiały pomocne przy zapoznaniu dzieci z określoną tematyką.

Zachęcamy Państwa do współpracy.

ŻYCZYMY SPOKOJU, CIERPLIWOŚCI I ZDROWIA. POZDRAWIAMY, SZCZEGÓLNIE WSZYSTKICH  PRZEDSZKOLAKÓW!!!

                          
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.

 

  ***************************************************************************************************************************************

 

 

Szanowni Rodzice nie przyprowadzajcie przeziębionych i chorych  dzieci do przedszkola. Rozmawiajcie z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Każdy z nas chce uniknąć choroby, przeziębienia.

 

Oto Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa. 

Szanowni Rodzice, nauczyciele i drodzy uczniowie.

  • nauczyciele i rodzice porozmawiajcie z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • rodzice nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • zwracamy uwagę aby  do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • informuję ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • informuję rodziców, których dzieci wróciły z terenów występowania korona wirusa i mają objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • informuję, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);
  • proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

*******************************************************************************************************************************************

Informacja o pracy placówek oświatowych                       w Gminie Czechowice-Dziedzice w kontekście zagrożenia koronawirusem.

Na podstawie decyzji Premiera RP oraz Zarządzenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic odwołuje się z dniem 12.03.2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, we wszystkich szkołach podstawowych dla, których organem założycielskim jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zawieszenie zajęć obowiązuje do dnia 27.03.2020 r. Dla wyjątkowych przypadków braku opieki w dniach 12. 13. 03.2020 r. zostaną uruchomione zajęcia opiekuńcze ( tylko te dwa wskazane dni )

12.03. 2020 r. zamykamy również opiekę przedszkolną. Podobnie jak w szkołach w wyjątkowych przypadkach 12, 13. 03. 2020 r. uruchomione zostaną dyżury w przedszkolach. Zamknięcie przedszkoli następuje również do dnia 27.03.2020 r.

Prosimy rodziców aby w okresie zamknięcia placówek oświatowych dzieci pozostawały w domach i nie kontaktowały się z innymi dziećmi. Dzieci powinny unikać wszelkiego przemieszczania się i wychodzenia na zewnątrz. 

 

*******************************************************************************************************************************

Zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań z nauczycielami w sprawach wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu: 

Data

Dzień tygodnia

16.09.2019

poniedziałek

15.10.2019

wtorek

13.112019

środa

12.12.2019

czwartek

27.01.2020

poniedziałek

11.02.2020

wtorek

18.03.2020

środa

23.04.2020

czwartek

18.05.2020

poniedziałek

16.06.2020

wtorek

W godzinach od 15 30 do 16 30 lub w innym terminie w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem poza godzinami pracy nauczyciela w grupie.

 

 

 

 

UWAGA RODZICE, DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  naszej placówce, w roku szkolnym 2020/2021, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w kancelarii naszego przedszkola.

Deklarację należy złożyć w terminie najpóźniej do 24.01.2020 r. - gwarantuje to Państwa dziecku miejsce w Przedszkolu Publicznym nr 10 od 1 września 2020 r.

Niezłożenie Deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2020 r.

Jeżeli rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne od dnia 1 września 2020 r. lub nie złożą deklaracji w ustalonym terminie, biorą udział w rekrutacji od 1 lutego 2020 r.

Druki deklaracji w kancelarii przedszkola.

 
************************************************************************************************************
Zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań z nauczycielami w sprawach wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu:

 

Data

Dzień tygodnia

17.09.2018

poniedziałek

16.10.2018

wtorek

14.112018

środa

10.12.2018

poniedziałek

15.01.2019

wtorek

27.02.2019

środa

14.03.2019

czwartek

15.04.2019

poniedziałek

14.05.2019

wtorek

12.06.2019

środa

W godzinach od 15 30 do 16 30 lub w innym terminie w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem poza godzinami pracy nauczyciela w grupie.

 

 ***************************************************************

Szanowni Rodzice

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym listem Pani Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

         Warszawa, 8 listopada 2018 roku                                                                                         

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

 

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

 

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.


 Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 

_____________________________________________________________________________________
 
ROK SZKOLNY 2018/2019 

UWAGA RODZICE, DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  naszej placówce, w roku szkolnym 2019/2020, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w kancelarii naszego przedszkola.

Deklarację należy złożyć w terminie do 21.02.2019 r. - gwarantuje to Państwa dziecku miejsce w Przedszkolu Publicznym nr 10 od 1 września 2019 r.

Niezłożenie Deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2019 r.

Jeżeli rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne od dnia 1 września 2019 r. lub nie złożą deklaracji w ustalonym terminie, biorą udział w rekrutacji od 1 marca 2019 r.

Druki deklaracji w kancelarii przedszkola.

 
*********************************************************************************************************************************************

 W przedszkolu informacja dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia dzieci. Rada Rodziców podjęła ostateczną decyzję. Ustalony termin wpłaty do 10 października.

*************************************************************************************************************

 

Termomodernizacja naszej placówki trwa, zakres robót obejmuje budynek przedszkola wraz z łącznikiem parterowym i obejmuje między innymi: - termomodernizację ścian zewnętrznych, stropu, stropodachu, - remont dachu głównego, - remont kominów, - wymianę instalacji odgromowej, - przebudowę i termomodernizację stropodachu nad łącznikiem (przebudowa fragmentu dachu niższego i strefy wejściowej), - wykonanie zewnętrznego drenażu opaskowego wokół budynku przedszkola - wymianę rynien oraz rur spustowych, - wymianę wszystkich okien, - izolację ścian piwnicznych, - dylatację podestu i jego izolację, - montaż i uruchomienie na dachu paneli fotowoltaicznych oraz paneli solarnych, - wymianę instalacji wody ciepłej i zimnej, - wymianę instalacji centralnego ogrzewania, - wymianę i uruchomienie wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkolnej.

Prace związane z: - przebudową instalacji (wodnej, centralnego ogrzewania), - wentylacji mechanicznej w kuchni, - wymianą stolarki okiennej są na ukończeniu. Na pozostałe prace Firma Akces ma ustalony termin na 28.06.2019 r.

Wykonawca tj. Firma Akces zobowiązany jest do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący ciągłe funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowanie ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. 


Spotkania organizacyjne dla rodziców planujemy w pierwszym tygodniu września:

4.09.2018 r. tj. wtorek godz. 15 30 spotkania dla rodziców dzieci z grupy V, VI, VII i VIII (dzieci z rocznika 2012 i 2013)

5.09.2018 r. tj. środa godz. 15 30 spotkania dla rodziców dzieci z grupy III i IV (dzieci z rocznika 2013 /dotychczasowa gr. I/ i 2014 /dotychczasowa gr. II)

6.09.2018 r. tj. czwartek godz. 15 30 spotkania dla rodziców dzieci z grupy I i II (dzieci z rocznika 2015 i 2014– dzieci nowe)

Liczymy na Państwa obecność.

Prosimy koniecznie o przyniesienie obuwia zamiennego.

 

Przedszkolaki, których rodzice będą uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych mogą mieć w tym czasie zapewnioną opiekę przez nauczycieli przedszkola do czasu zakończenia spotkań z nauczycielami w grupach. Podczas spotkań dzieci nudzą się, źle się czują a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

W nadchodzącym roku szkolnym w celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach naszej Gminy wprowadza się elektroniczny system ewidencji.

Więcej szczegółowych informacji podczas spotkań z rodzicami i na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola 3 września.

 

Zapraszamy od 3.09.2018 r. czas schodzenia się dzieci do godziny 8 30.

Co powinien zabrać rodzic, który idzie w pierwszy dzień do przedszkola ze swoim dzieckiem!

-         uśmiech na twarzy,

-         wesoły nastrój,

-         spokój i cierpliwość,

-         zaufanie do nauczycielek i całego personelu,

-  100% pewności, że dziecko sobie poradzi !!!!

 Co powinno zabrać dziecko idące w pierwszy dzień do przedszkola ze swoim rodzicem!

-         dobry humor,

-         Przytulankę (jeżeli będzie się dziecko potrafiło nią podzielić z innym dzieckiem), która pomoże rozstać się z mamą,

 

-         pantofle w worku tekstylnym podpisany imieniem i nazwiskiem,

-         coś na przebranie w razie konieczności zmiany odzieży, bielizny (zostawiamy w szatni w półce, dbamy o to by zawsze było coś zapasowego),

-         młodsze dzieci z grupy I, II, III  piżamkę (oznakowaną lub podpisaną) w worku tekstylnym,

Prosimy zapoznawać dzieci z ich rzeczami osobistymi tak by mogły je rozpoznać wśród rzeczy innych dzieci.

************************************************************************* 

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE :)

 
JEŻELI SĄ WŚRÓD RODZICÓW OSOBY, KTÓRE MOGĄ POŚWIĘCIĆ SWÓJ CZAS W OSTATNICH DNIACH SIERPNIA (I BYĆ MOŻE 1 I 2 WRZEŚNIA) MIĘDZY GODZINĄ 6 00 A 17 00 NA WŁĄCZENIE SIĘ W PRACE PORZĄDKOWE W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA TO UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 661023935. JEDNOCZEŚNIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM, KTÓRZY JUŻ WSPARLI NAS PRZY PRZYGOTOWANIU PLACÓWKI DO REMONTU ORAZ TYM, KTÓRZY NA NASZĄ PROŚBĘ WŁĄCZYLI SIĘ W PRACE MALARSKIE I PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH.
 
 
CAŁY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA ORAZ FIRMY AKCES ROBI WSZYSTKO BY 3 WRZEŚNIA DZIECI MOGŁY ROZPOCZĄĆ NOWY ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Szczegółowy przydział dzieci do grup przedstawimy Państwu indywidualnie w poniedziałek 3 września od godzin rannych podczas przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom kart do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu oraz niezbędnych druków do wypełnienia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podanej stronie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę:

www.reformaedukacji.men.gov.pl

 
 
ROK SZKOLNY 2015/2016
UWAGA RODZICE

DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  naszej placówce, w roku szkolnym 2016/2017, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w kancelarii naszego przedszkola.

Deklarację należy złożyć w terminie do 22.02.2016 r. - gwarantuje to Państwa dziecku miejsce w Przedszkolu Publicznym nr 10 od 1 września 2016 r.

Niezłożenie Deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2016 r.

Jeżeli rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne od dnia 1 września 2016 r. lub nie złożą deklaracji w ustalonym terminie, biorą udział w rekrutacji od 1 marca 2016 r.

Druki deklaracji w kancelarii przedszkola.

 

 
 
ROK SZKOLNY 2014/2015
 
 Doktor i jego zwierzęta
4 MARCA tj. wtorek planowany jest wyjazd dzieci z grupy II, III, IV, V, VI, VII i VIII do Miejskiego Domu Kultury  "Świt" na przedstawienie "Doktor i jego zwierzęta" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. 
 
 ROK SZKOLNY 2013/2014

 REKRUTACJA


DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE

 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W ZAKŁADCE ZAPISY

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola w okresie rekrutacji przyjmują dzieci tylko z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5roku.

 Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, od nowego roku szkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji wg kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy, z wyjątkiem tych dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne od dnia 1 września 2014r.

 Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2014/2015, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

 Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.zopo.czechowice-dziedzice.pl, w zakładce komunikaty, lub w przedszkolu. Formularze deklaracji w naszym przedszkolu rodzice otrzymają podczas planowanych spotkań w lutym lub w kancelarii przedszkola.

 Deklarację należy złożyć w terminie do 21.02.2014r. - gwarantuje to Państwa dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2014r.

 Niezłożenie Deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2014r.

 Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

 Jak co roku rekrutacja odbędzie się w marcu br. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.

 W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Szczegóły rekrutacji (w tym terminarz i kryteria rekrutacyjne) zostaną podane wkrótce.

 ***************************************************************************************************************************

 

 

ZMIANY W OPŁACIE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE

 

W związku z wprowadzeniem odpowiednich zapisów w ustawie o systemie oświaty, od 1 września 2013r. nastąpi zmiana wysokości opłat za świadczone przez przedszkola usługi, wykraczające poza realizację podstawy programowej. Koszt jednej godziny w/w zajęć wynosić będzie 1zł.

Jednocześnie obowiązuje uchwała Nr XXI/178/12 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice- Dziedzice, ponieważ zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dn. 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827) uchwały rad gmin podjęte przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł.

Więcej informacji w zakładce OPŁATY.

 
Na początku roku szkolnego dyrektor przedszkola podpisuje z każdym rodzicem umowę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.   W naszym przedszkolu realizacja podstawy programowej jest w godzinach od 7.30 do 12.30, rodzice dzieci przebywających tylko i wyłącznie w tym czasie pokrywają tylko koszty żywienia (śniadania i obiadu).
Za wskazany czas pobytu przed 7.30 i po 12.30 rodzic/prawny opiekun będzie uiszczał  opłatę z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola.
 
 
 
W  roku szkolnym 2013/2014

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki godzinowej tj, 1,00 zł. , (opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług przez przedszkole) i zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Godziny odpłatne (przed 7 30 i po 12 30)  x ilość dni roboczych w miesiącu x 1,00 zł. = koszt na miesiąc płatny z góry.

Dla każdego z dwojga dzieci uczęszczających do przedszkola z tej samej rodziny, godziny odpłatne (przed 7 30 i po 12 30)  x ilość dni roboczych w miesiącu x (1,00 zł. x 75 %) 0,75 zł. = koszt na miesiąc płatny z góry.

Dla każdego z trojga i więcej dzieci uczęszczających do przedszkola z tej samej rodziny, godziny odpłatne (przed 7 30 i po 12 30)  x ilość dni roboczych w miesiącu x (1,00 zł. x 50 %) 0,50 zł. = koszt na miesiąc płatny z góry.Dla każdego z dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, godziny odpłatne (przed 7 30 i po 12 30)  x ilość dni roboczych w miesiącu x (1,00 zł. x 50 %) 0,50 zł. = koszt na miesiąc płatny z góry.Każdy nieobecny dzień odliczamy w następnym miesiącu: stawkę za żywienie i  opłatę z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola.

Rozliczane będą wszystkie godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tj. godziny zadeklarowane, które nie zostały wykorzystane lub które zostały przekroczone w rozliczeniu miesięcznym. Nie ma potrzeby zmieniać ilości zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice, którzy zapisali dzieci na trzy posiłki nie muszą się martwić jeżeli z jakiegoś względu potrzebują w danym dniu odebrać dziecko później czy przyprowadzić wcześniej niż to zostało zdeklarowane, ponieważ wszystkie godziny jesteśmy w stanie rozliczyć w następnym miesiącu (nie trzeba tego zgłaszać, ważne by dziecko zostało odebrane do godziny 16 30).

Proszę pamiętać, że nie odliczamy płatności za posiłki w ciągu dnia np. dziecko zostało odebrane przed podwieczorkiem (umowa jest na trzy posiłki), można jedynie pobrać posiłek z kuchni oczywiście jeżeli jest już przygotowany. Zwrot za żywienie jest możliwy tylko w przypadku nieobecności w danym dniu.

Dzieci, które zgodnie z zawartą umową korzystają z dwóch posiłków nie powinny przebywać w przedszkolu od godz. 14 00 (ponieważ nie jest planowany dla nich podwieczorek), ale jeżeli w godzinach rannych jest potrzeba przyprowadzenia dziecka wcześniej niż zostało zdeklarowane jest to możliwe (nie trzeba wcześniej tego zgłaszać).

< Poprzedni   Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow AKTUALNOŚCI arrow Rok 2014-2015 arrow INFORMACJE DLA RODZICÓW