Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

               
   

 


Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 Drukuj E-mail
piątek, 08 kwiecień 2016

W przedszkolu jest już lista zakwalifikowanych dzieci do Przedszkola Publicznego nr 10 na rok szkolny 2016/2017.

Jednocześnie przypominamy, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym nr 10 w wyznaczonym terminie ustalonym w zarządzeniu Nr 11/16 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 27 stycznia 2016 r. Załącznik nr 2 potwierdzają wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia do 26 kwietnia 2016 r. (w kancelarii przedszkola). Brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

 

 Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

 Zapraszamy na dni otwarte wg otrzymanych informacji podczas zapisów.

 Rok szk. 2015/2016

 

W przedszkolu są już listy zakwalifikowanych dzieci do Przedszkola Publicznego nr 10 na rok szkolny 2015/2016.

Do 24 kwietnia 2015 r. rodzice pisemnie lub telefonicznie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

 

Rodzice w terminie do 31 maja 2012 r. osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W przeciwnym wypadku brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci do przedszkola. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola. Wszystkich rodziców prosimy o wypełnienie karty przyjęcia do przedszkola dotyczy także dzieci już uczęszczających do przedszkola, natomiast rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną dodatkowo kartę informacyjną (w której m.in. upoważnienie osób do odbioru dzieci z przedszkola). Druki do pobrania w przedszkolu.

< Poprzedni   Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow AKTUALNOŚCI arrow Rok 2014-2015 arrow Lista zakwalifikowanych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017