Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - OGŁOSZENIE

               
   

 


OGŁOSZENIE Drukuj E-mail
środa, 14 września 2022
 

Od 1 września 2022 r. zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://pp10.czechowice.edu.pl

 

 

 


 ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zapraszamy do kontynuacji akcji

zbiórki makulatury.

Zbiórka pomoże naszemu przedszkolu zasilić konto Rady Rodziców, lub umożliwi otrzymanie różnych drobnych, niezbędnych rzeczy do przedszkola np. środków czystości, artykułów biurowych itp.

Prosimy makulaturę pakować w kartony lub wiązać sznurkiem nie pakować w reklamówki ani folię. Do makulatury można wkładać gazety, książki, czasopisma, papiery oraz tekturę.

 Na tarasie będzie przygotowane miejsce gromadzenia makulatury. Pozostawioną makulaturę w wyznaczonym miejscu można podpisać imieniem i pierwszą literę nazwiska dziecka oraz nr grupy (rodzeństwa razem). Podpisane paczki będą ważone. Planujemy na koniec roku szkolnego przygotować wyróżnienia dla „rekordzistów” w zbiórce.

Makulaturę będzie odbierać od nas firma w zależności od ilości zgromadzonej makulatury ok. 1x w miesiącu.

W związku z tym, że nie chcemy zbyt długo przechowywać makulatury niżej harmonogram dni w miesiącu w czasie, których będzie można dostarczyć makulaturę do przedszkola.

Dziękujemy

Kiedy odbieramy makulaturę:

MIESIĄC

DATA

DZIEŃ

PAŹDZIERNIK

8 i 11

piątek i poniedziałek

LISTOPAD

5 i 8

piątek i poniedziałek

GRUDZIEŃ

10 i 13

piątek i poniedziałek

STYCZEŃ

14 i 17

piątek i poniedziałek

LUTY

4 i 7

piątek i poniedziałek

MARZEC

4 i 7

piątek i poniedziałek

KWIECIEŃ

8 i 11

piątek i poniedziałek

MAJ

6 i 9

piątek i poniedziałek

CZERWIEC

10 i 13

piątek i poniedziałek

 

Szanowni Rodzice

Początkiem sierpnia były wysyłane informacje dotyczące terminów spotkań z rodzicami poszczególnych grup przedszkolnych dotyczących organizacji pracy przedszkola.

Rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną od 1 września otrzymali emaile lub smsy o spotkaniach z wychowawcami.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną od 1 września otrzymali informację o spotkaniach na platformie edukacyjnej.

Rodziców, którzy nie otrzymali żadnej informacji o terminie spotkania prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres:

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

SZANOWNI RODZICE

Od 19 kwietnia 2021 r. zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola, które są w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz nie są na kwarantannie lub izolacji.

Więcej szczegółowych informacji na platformie edukacyjnej Google Classroom poszczególnych grup (szczególnie dla rodziców dzieci z grupy I i II).

Jolanta Buczek dyrektor PP nr10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  EDUKACJI  I  NAUKI z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 12 kwietnia do 18 kwietnia w dalszym ciągu ograniczone jest stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Wyjątek stanowi opieka dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej...).

Więcej szczegółowych informacji na platformie edukacyjnej Google Classroom poszczególnych grup.

Jolanta Buczek dyrektor PP nr10

 

Informacja o organizacji pracy od 1.09.2020 r.

SZANOWNI RODZICE
Powrót dzieci do przedszkola w okresie epidemii wiąże się z odpowiednim przygotowaniem placówki, wszystkich pracowników, a także rodziców i dzieci.                                                        
Bardzo proszę o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. i opracowaną na tej podstawie PROCEDURĄ ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU   W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19, która obowiązuje od 1 września 2020 roku w Przedszkolu Publicznym nr 10 (na platformie edukacyjnej).         

W procedurze opisana jest organizacja pracy przedszkola w okresie epidemii.

 

UWAGA RODZICE

Jeżeli Państwo planujecie przyprowadzenie dziecka do przedszkola od 1 września 2020 r. – należy oddać wypełnione karty informacyjne:

- Karta informacji I dla dzieci kontynuujących edukację przedszkolną;

- Karta informacji II dla dzieci nowych, które rozpoczynają edukację przedszkolną oraz druk załącznik do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, jeżeli rodzice upoważniają osoby zaufane do odbioru dziecka (załącznik podpisuje osoba upoważniona a rodzic w karcie informacyjnej /tabelka/)

Druki do pobrania na platformie edukacyjnej danej grupy lub w przedszkolu w wersji papierowej już od 27.08 między godz. 630 a 1630) w oknie obok drzwi głównych. Podpisaną kartę przez obojga rodziców i załączniki przez osoby upoważnione należy oddać do dnia 31 sierpnia 2020.  

 

Jeżeli Państwo planujecie przyprowadzenie dziecka do przedszkola w innym dogodnym dla Was terminie, należy wówczas uzgodnić to z dyrektorem przedszkola (zgłoszenie przybliżonego terminu przyprowadzenia dziecka - drogą elektroniczną ).

 Odpowiednią kartę, podpisaną przez obojga rodziców  i załączniki przez osoby upoważnione należy oddać najpóźniej 1 dzień przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

 

Dzieci, których rodzice nie dopełnią w/w formalności tj. nie oddają w ustalonym terminie odpowiednich druków nie będą przyjęte. Dziecko będzie mogło rozpocząć edukację przedszkolną z chwilą uzupełnienia dokumentacji przez rodziców/prawnych opiekunów.

Więcej szczegółowych informacji na platformie edukacyjnej.

GRUPY PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Gr. I nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy

Gr. II nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy

Gr. III (dawna grupa I i nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy)

Gr. IV (dawna grupa II i nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy )

Gr. V (dawna grupa III i nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy )

Gr.VI (dawna grupa IV)

Gr. VII (dawna grupa Vi nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy)

Gr. VIII (dawna gr. VIII i nowe dzieci, których rodzice otrzymali informację drogą e-mailową o przydzieleniu do grupy) 

W razie potrzeby prosimy o kontakt

Życzymy spokoju, cierpliwości i zdrowia. Pozdrawiamy, szczególnie wszystkie przedszkolaki!!!

Jolanta Buczek dyrektor PP nr 10

 

SZANOWNI RODZICE

Nadchodzący rok szkolny jest nietypowy. Szukamy różnych rozwiązań kontaktów z Państwem. Zachęcamy rodziców dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021, aby dołączyć do Platformy Edukacyjnej Google Classroom, która ma usprawnić kontakt z Państwem, a także dziećmi.

Na platformie zamieszczane będą szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych naszego przedszkola (na początek dotyczących działalności przedszkola od września).

Rodzice dzieci nowych rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021, w ciągu najbliższych dni otrzymają emaile z zaproszeniem na platformę edukacyjną. Zachęcamy, aby dołączyć do Platformy Edukacyjnej Google Classroom, która ma usprawnić kontakt z Państwem.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku ubiegłym do przedszkola, którzy nie korzystali z platformy, a chcieliby do niej dołączyć proszeni są o wysłanie e-maila na adres przedszkola z podaniem imienia i nazwiska dziecka.

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Szanowni Rodzice

W dalszym ciągu zapraszamy do kontaktu z wychowawcami grup po przez pocztę grupową  i platformę edukacyjną Google Classroom lub pocztę przedszkola
 
 Gr. I i II    grupa1g

Gr. III      

Gr. IV      

Gr. V       

Gr. VI      

Gr. VII     

Gr. VIII   

Życzymy spokoju, cierpliwości i zdrowia. Pozdrawiamy, szczególnie wszystkich przedszkolaków!!!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.

 

Szanowni Rodzice

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia od 6 maja przedszkoli, prosimy rodziców (oboje pracujących) dzieci uczęszczających do naszego przedszkola o wnikliwe przemyślenie i zgłoszenie potrzeby opieki nad dzieckiem przez przedszkole. Proszę także określić potrzebę czasu (godzin od do) sprawowania opieki przez przedszkole. Jednocześnie informujemy, że aktualne zgłoszenie potrzeby opieki przez przedszkole nad dzieckiem nie jest równoznaczne z tym, że tak będzie. Dopiero po ustaleniu reżimu sanitarnego będą podejmowane kolejne decyzje (decyzje organu prowadzącego, Głównego Inspektora Sanitarnego i "podmiotów nadzorujących" oraz wytycznych ministerstwa zdrowia dotyczące warunków  jakie będą musiały spełniać przedszkola), o czym będziecie Państwo informowani. Także o terminie uruchomienia opieki dla dzieci przez przedszkole. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną (poczty grupowe lub ) do dnia 4 maja rano.

Informuję, że jestem zainteresowana/y opieką przedszkola mojego dziecka ……………………….. w godz. od …….do …………. .

Więcej informacji na platformie edukacyjnej Google Classroom.

Życzymy spokoju, cierpliwości i zdrowia. Pozdrawiamy, szczególnie wszystkich przedszkolaków!!!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice

Rodzice, którzy nie nawiązali do tej pory kontaktu z wychowawcami grup po przez pocztę grupową,  a chcieliby również korzystać z platformy edukacyjnej Google Classroom proszeni są o wysłanie emaila na adres przedszkola: . Prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz grupy.  Ruszamy od poniedziałku – 20.04.2020.

 

Zapraszamy do przedszkola po odbiór książek:

17 kwietnia 2020 r. (piątek) między godziną 900 a 1300.

20 kwietnia (poniedziałek) między godziną 700 a 1530.

Książki będziemy wydawać przez pierwsze okno za drzwiami głównymi do przedszkola (prosimy dzwonić na dzwonek).

Prosimy by przy oknie oczekiwała na wydanie książek tylko jedna osoba.

 

Zapraszamy

W dalszym ciągu prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola i nawiązywanie kontaktu z nauczycielami poprzez grupowe e-maile.

Gr. I i II    grupa1g

Gr. III      

Gr. IV      

Gr. V       

Gr. VI      

Gr. VII     

Gr. VIII   

Życzymy spokoju, cierpliwości i zdrowia. Pozdrawiamy, szczególnie wszystkich przedszkolaków!!!

..............................................................................................................................................................................................................................

SZANOWNI RODZICE

Zakończył się miesiąc marzec, więc przyszedł czas na rozliczenie opłaty za żywienie i godziny pobytu dzieci w przedszkolu.

W związku z tym, bardzo prosimy o jedną z dwóch opcji kontaktu z nami:

1.     1. Kontakt poprzez e-mail przedszkola:   (nie mamy do wszystkich Państwa adresów mailowych, w związku z tym kontaktując się z nami poprzez e-mail proszę w temacie wpisać: odpłatność m-c III imię i nazwisko dziecka nr grupy… ułatwi nam to znacznie pracę, ponieważ nie zawsze z adresu wynika kto jest jego właścicielem). My odpiszemy do Państwa podając wysokość należności.

2.     2. Kontakt telefoniczny w godz. między 800 a 1630:

- 661 023 935 wicedyrektor PP nr 10

- 661 023 885 dyrektor PP nr 10

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowa, mamy jednak nadzieję, że z Państwa pomocą będziemy mogli sprawnie rozliczyć marzec, w tym opłacić faktury naszym dostawcom.


Życzymy spokoju, cierpliwości i zdrowia. Pozdrawiamy, szczególnie wszystkich przedszkolaków!!!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.

 ***************************************************************************************************************************************

SZANOWNI RODZICE

 

Z przyczyn niezależnych od nas zbiórka makulatury w przedszkolu zostaje wstrzymana do odwołania (nowelizacja Ustawy o odpadach).

24 luty 2020 r. był ostatnim dniem zbiórki makulatury i puszek aluminiowych po napojach w naszym przedszkolu.

 

Dziękujemy za dotychczasowy udział w naszej akcji.
 
 
Zapraszamy do kontynuacji akcji zbiórki makulatury i puszek aluminiowych po napojach.
Kiedy odbieramy makulaturę i puszki:
 

 

MIESIĄC

DATA

DZIEŃ

LUTY

21  i 24

piątek i poniedziałek

MARZEC

20 i 23

piątek i poniedziałek

KWIECIEŃ

24 i 27

piątek i poniedziałek

MAJ

15 i 18

piątek i poniedziałek

CZERWIEC

19 i 22

piątek i poniedziałek

 Mamy nadzieję, że Państwo chętnie włączycie się w naszą akcję także w tym roku szkolnym.
Dziękujemy

  Zbiórka pomoże naszemu przedszkolu zasilić konto Rady Rodziców, a tym samym umożliwi zakup różnych drobnych, niezbędnych rzeczy do przedszkola np. środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenie bazy przedszkola itp. Prosimy makulaturę wiązać sznurkiem lub pakować w reklamówki (ułatwi to transport Państwu i nam przy przekazywaniu). Do makulatury można wkładać gazety, książki, czasopisma, papiery oraz tekturę. Na prośbę odbiorcy prosimy kolorowe gazety, książki oddzielić od pozostałej makulatury. Zgniecione puszki pakujemy osobno. Pozostawioną makulaturę i puszki w wyznaczonym miejscu w przedszkolu można podpisać. Podpisane paczki będą ważone.

Tradycyjnie planujemy na koniec roku szkolnego przygotować wyróżnienia dla „rekordzistów” w zbiórce. Makulaturę będzie odbierać od nas firma 1x w miesiącu. W związku z tym, że nie chcemy zbyt długo przechowywać makulatury i puszek na terenie placówki będziemy Państwa informować o 2 dniach w miesiącu w czasie, których będzie można dostarczyć makulaturę i puszki do przedszkola.

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dziękujemy za zebraną makulaturę i puszki w roku szkolnym 2018/2019, zebraliśmy dzięki Państwu w miesiącach:

- IX i XII łącznie - 1050 kg. makulatury,

 - I i II  łącznie - 750 kg. makulatury, 15 kg puszek.

Na konto Rady Rodziców wpłynęła dotychczas kwota 414,00 zł.

Zachęcamy Państwa do dalszej zbiórki, która umożliwi nam zakup różnych niezbędnych rzeczy do przedszkola.

****************************************************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2016/2017

Już wkrótce szczegóły akcji. czytaj także w zakładce WYDARZENIA w m-cu VI.

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Do czerwca zebraliśmy łącznie - 5650 kg. makulatury

 oraz 15 kg. puszek.

Na konto Rady Rodziców wpłynęła kwota 1512,70 zł.

WSZYSTKIM REKORDZISTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ AKCJI W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

DZIĘKUJEMY!

Szczegółowe informacje na temat rekordzistów w dziale WYDARZENIA rok szkolny 2015/2016 miesiąc maj-czerwiec wydarzenia.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Dziękujemy za zebraną makulaturę i puszki w roku szkolnym 2014/2015 zebraliśmy dzięki Państwu w miesiącach:

- IX i X łącznie - 980 kg. makulatury oraz 10 kg. puszek,

- XI i XII łącznie - 860 kg. makulatury,

 - I i II  łącznie - 1100 kg. makulatury,

 - III  łącznie - 600 kg. makulatury,

- IV  łącznie - 570 kg. makulatury,

- V  łącznie - 300 kg. makulatury,

- VI  łącznie - 750 kg. makulatury oraz 2 kg. puszek,

Na konto Rady Rodziców wpłynęła dotychczas kwota 971,70 zł.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Dziękujemy za zebraną makulaturę i puszki w roku szkolnym 2013/2014 zebraliśmy dzięki Państwu łącznie - 6060 kg.makulatury oraz 25 kg. puszek.

Na konto Rady Rodziców wpłynęła  kwota 1493 zł.


< Poprzedni   Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice