Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - OGŁOSZENIA-dyżur wakacyjny

               
   

 


OGŁOSZENIA-dyżur wakacyjny Drukuj E-mail
poniedziałek, 06 maja 2019

****************************************************************

DYŻUR   WAKACYJNY 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 r.

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku 2019 dokonywane są od 7 maja do 21 maja 2019 r.

Więcej informacji w  REGULAMINIE DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE – DZIEDZICE.

Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny pobieramy w kancelarii przedszkola.

M-C VII
M-C VIII
PP nr 3PP nr 10
PP nr 11ZSP nr 1
PP w Zabrzegu
SP nr 3 w Ligocie
SP nr 6
SP nr 1 w Ligocie
PP nr 7
 
  
  

Więcej informacji /wykaz szczegółowy placówek dyżurujących, Regulamin dyżuru wakacyjnego/ CZYTAJ CAŁOŚĆ

                                                         ROK SZKOLNY 2018/2019

 

LIPIEC

 

SIERPIEŃ

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Junacka 5

tel. 32 215-44-21

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1 b 

tel. 32 215-27-83

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Młyńska 6

tel. 32 215-27-65

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy

w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Chłopska 70  

tel. 32 215-31-34; 32 214-27-13; 32 214-27-14

Przedszkole Publiczne w Zabrzegu

43-516 Zabrzeg ul. Gazdy 5 tel. 601 194 520

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak Szczuckiej w Ligocie

43-518 Ligota ul. Bory 2

tel. 32 215-23-32; 32 215-91-34

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach- Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 37

tel. 32 215-33-90

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Ligocie

43-518 Ligota ul. Bielska 17

tel. 32 214-36-00

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Szkolna 6

tel. 32 215-34-29

 

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę Czechowice-Dziedzice


§ 1

Przedszkola Publiczne gminy Czechowice-Dziedzice pełnią dyżur w okresie przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu według ustalonego harmonogramu.


§ 2

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czechowice-Dziedzice.


§ 3

Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.


§ 4

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupy. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci a w grupie integracyjnej 20 dzieci.


§ 5

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku 2018 dokonywane są od dnia 07 do 21 maja 2019 r. w godzinach pracy przedszkola.

 

§ 6

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

1. pobranie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu macierzystym,

2. dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja do placówki dyżurującej; karty dostarczone po terminie będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach dyżurujących,

3. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących – 5 czerwiec 2019 r.,

4. od 05 czerwca do 14 czerwca 2019 r. z przedszkola dyżurującego rodzic pobiera  druki na wpłaty za pobyt i wyżywienie w czasie dyżuru,

5. do 19 czerwca 2019 r. zwrot  potwierdzenia dokonanych wpłat do przedszkola dyżurującego.

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny

 

§ 7

Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować rodziców dzieci nieprzyjętych o wolnych miejscach w innych placówkach dyżurujących.


§ 8

W okresie dyżuru wakacyjnego nauczyciele lub osoby upoważnione mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.


§ 9

O pierwszeństwie do przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje:

1. uczęszczanie dziecka w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola dyżurującego,

2. zatrudnienie obojga rodziców - potwierdzone zaświadczeniem o zatrudnieniu lub pieczątką zakładu pracy na Karcie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

3. rodzina objęta opieką MOPS - potwierdzone zaświadczeniem,

4. rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności – potwierdzone oświadczeniem rodziców

5. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin

6. kolejność zgłoszeń

§ 10

Opłata  uiszczona  za  żywienie i  pobyt dziecka nie podlega zwrotowi, a wysokość stawek jest określona  Uchwałą Rady Miejskiej.


§ 11

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

 

 

********************************************************************************************************************

ROK SZKOLNY 2017/2018

LIPIEC

SIERPIEŃ

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 70   tel. 215-31-34; 214-27-13; 214-27-14


Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Junacka 5 tel. 215-44-21

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Skargi 4                           tel. 215-34-75

Przedszkole Publiczne Nr 5  w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Chrobrego 1 tel. 215-35-64

Przedszkole Publiczne Nr 4 a w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Polna 33 tel. 215 55 09

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Młyńska 6 tel. 215-27-65

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szwajcarska Dolina 24 tel. 215-66-82

Przedszkole Publiczne w Ligocie 43-518 Ligota

ul. Przedszkolna 10 tel. 215-70-60

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Konopnickiej 14 tel. 215-33-09

 

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Traugutta 20 tel. 215-29-08

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie 43-518 Ligota ul. Bielska 17

tel. 214-36-00; 214-23-02; 215-76-40

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak Szczuckiej w Ligocie

43-518 Ligota ul. Bory 2

tel. 215-23-32; 215-91-34

 

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Czechowice-Dziedzice


§ 1

Przedszkola Publiczne Gminy Czechowice-Dziedzice pełnią dyżur w okresie przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu według ustalonego harmonogramu.


§ 2

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice.


§ 3

Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.


§ 4

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupy. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci a w grupie integracyjnej 20 dzieci.


§ 5

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku 2018 dokonywane są od dnia 07 do 18 maja 2018r. w godzinach pracy przedszkola.

 

§ 6

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

1. Pobranie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu macierzystym,

2. Dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja do placówki dyżurującej; karty dostarczone po terminie będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach dyżurujących,

3. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących – 4 czerwiec 2018 r.,

4. Od 04 czerwca do 15 czerwca 2018 r. z przedszkola dyżurującego rodzic pobiera umowę wraz z drukiem wpłaty za pobyt i wyżywienie,

5. Do 22 czerwca 2018 r. zwrot dokumentów podpisanych przez obojga rodziców wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty do przedszkola dyżurującego.

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny 

§ 7

Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować rodziców dzieci nieprzyjętych o wolnych miejscach w innych placówkach dyżurujących.


§ 8

W okresie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.


§ 9

O pierwszeństwie przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje:

1. Uczęszczanie dziecka w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola dyżurującego.

2. Zatrudnienie obojga rodziców - potwierdzone zaświadczeniem o zatrudnieniu lub pieczątką zakładu pracy na Karcie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

3. Rodzina objęta opieką OPS - potwierdzone zaświadczeniem.

4. Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności – potwierdzone oświadczeniem rodziców

5. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

6. Kolejność zgłoszeń.

§ 10

Opłata  uiszczona  za  żywienie i  pobyt dziecka nie podlega zwrotowi, a wysokość stawek jest określona  Uchwałą Rady Miejskiej.


§ 11

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

 **********************************************************************

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

DYŻUR   WAKACYJNY 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 r.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku 2017 dokonywane są od 8 maja do 19 maja 2017 r.

Więcej informacji w  REGULAMINIE DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE – DZIEDZICE.

 

LIPIEC

 

SIERPIEŃ

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Junacka 5 tel. 215-44-21

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 70   tel. 215-31-34; 214-27-13; 214-27-14

Przedszkole Publiczne Nr 5  w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Chrobrego 1 tel. 215-35-64

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Skargi 4                           tel. 215-34-75

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Młyńska 6 tel. 215-27-65

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Szwajcarska Dolina 24 tel. 215-66-82

Przedszkole Publiczne w Ligocie 43-518 Ligota

ul. Przedszkolna 10 tel. 215-70-60

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Konopnickiej 14 tel. 215-33-09

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak Szczuckiej w Ligocie

43-518 Ligota ul. Bory 2

tel. 215-23-32; 215-91-34

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Traugutta 20 tel. 215-29-08

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie 43-518 Ligota ul. Bielska 17

tel. 214-36-00; 214-23-02; 215-76-40

Przedszkole Publiczne w Zabrzegu

43-516 Zabrzeg

ul. Gazdy 5 tel. 601 194 520

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Nad Białką 1 b tel. 215-27-83

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Jana Pawła II w Bronowie 43-502 Bronów ul. Kolorowa 2     

tel. 215-70-98; 214-36-08

 

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę Czechowice-Dziedzice

§ 1

Przedszkola Publiczne gminy Czechowice-Dziedzice pełnią dyżur w okresie przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu według ustalonego harmonogramu.


§ 2

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czechowice-Dziedzice.


§ 3

Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.


§ 4

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupy. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci a w grupie integracyjnej 20 dzieci.


§ 5

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku 2017 dokonywane są od dnia 08 do 19 maja 2017r. w godzinach pracy przedszkola.

 

§ 6

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

1. pobranie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu macierzystym,

2. dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja do placówki dyżurującej; karty dostarczone po terminie będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach dyżurujących,

3. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących – 5 czerwiec 2017 r.,

4. od 05 czerwca do 14 czerwca 2017 r. z przedszkola dyżurującego rodzic pobiera umowę wraz z drukiem wpłaty za pobyt i wyżywienie,

5. do 23 czerwca 2017 r. dokonuje zwrotu dokumentów podpisanych przez obojga rodziców wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty do przedszkola dyżurującego.

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny

 

§ 7

Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować rodziców dzieci nieprzyjętych o wolnych miejscach w innych placówkach dyżurujących.


§ 8

W okresie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.


§ 9

O pierwszeństwie do przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje:

1. uczęszczanie dziecka w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola dyżurującego,

2. zatrudnienie obojga rodziców - potwierdzone zaświadczeniem o zatrudnieniu lub pieczątką zakładu pracy na Karcie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (nie dotyczy rodziców dzieci zgłaszanych na dyżur wakacyjny do placówki macierzystej),

3. rodzina objęta opieką OPS - potwierdzone zaświadczeniem,

4. rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności – potwierdzone oświadczeniem rodziców

5. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin

6. kolejność zgłoszeń


§ 10

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

DYŻUR   WAKACYJNY 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 r.

 LIPIEC

 Przedszkole Publiczne Nr 8

Czechowice-Dziedzice

Ul. M. Konopnickiej 14

tel: 32 215  33 09

SIERPIEŃ

Przedszkole Publiczne Nr 3

Czechowice-Dziedzice

Ul. Junacka 2

tel: 32 215 44 21

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci rodziców obojga pracujących.

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci od ilości posiadanych przez  w/w  placówki miejsc zostaną uruchomione dodatkowe placówki dyżurujące.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

*Warunkiem zgłoszenia dziecka na dyżur jest złożenie przez rodziców
w dyżurującym przedszkolu karty zgłoszenia  w terminie
od 5 maja 2016 r. do 23 maja 2016 r.

*Karty zgłoszenia rodzice ( prawni opiekunowie ) pobierają w przedszkolu macierzystym.
*Wypełnione karty prosimy składać w Przedszkolu Nr 8 na lipiec oraz Przedszkolu Nr 3 na sierpień.
*Listy dzieci zakwalifikowanych do dyżuru zostaną wywieszone w każdym przedszkolu do 10 czerwca 2016 r. ( z podziałem na placówki jeżeli zaistnieje konieczność uruchomienia dodatkowych przedszkoli dyżurujących.)
*Rodzic dziecka przyjętego na dyżur ma obowiązek odebrać umowę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w macierzystej placówce i podpisaną umowę wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty złożyć w placówce dyżurującej do
23 czerwca 2016 r. 

*Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.

*Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej przed przyjęciem dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny. 

*Dziecko, którego rodzic (prawny opiekun) nie dopełni w ustalonym terminie formalności podpisania w/w umowy wraz z potwierdzeniem wpłaty zostaje skreślone z listy zakwalifikowanych przedszkolaków na okres dyżuru wakacyjnego.
Skreślenie z listy nastąpi także w  przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w ciągu 3 dni od ustalonego dnia i braku wyjaśnień rodziców o powodzie nieobecności.

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU
  SZKOLNYM 2014/2015

Informujemy wszystkich rodziców, że w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i sierpniu wytypowane przedszkola będą pełniły miesięczne dyżury. Będą to następujące placówki:

 LIPIEC

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

UL. Chrobrego 1 

TEL. 322153564 

SIERPIEŃ

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

UL. Traugutta 20

TEL.322152908 

Warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu " karty zgłoszenia " dziecka w terminie od 4  maja - do 22 maja 2015 roku.

  Karty zgłoszenia rodzice składają w Przedszkolu Publicznym Nr 5 –na lipiec oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 9 – na sierpień. Formularz karty zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) pobierają w przedszkolu macierzystym. Listy dzieci, które zostaną zakwalifikowane na dyżur wakacyjny będą przekazane do każdego przedszkola do 10 czerwca. Rodzice przyjętego dziecka na dyżur  mają obowiązek odebrać umowę w sprawie  odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w macierzystej placówce i podpisaną oddać wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty w dyżurującej placówce do 23 czerwca.

DRUKI KART ZGŁOSZEŃ NA DYŻUR WAKACYJNY MOŻNA POBRAĆ W NASZYM PRZEDSZKOLU OD 20 KWIETNIA 2015!

Dziecko, którego rodzic (prawny opiekun) nie dopełni w ustalonym terminie formalności podpisania w/w umowy wraz z potwierdzeniem wpłaty zostaje skreślone z listy zakwalifikowanych przedszkolaków na okres dyżuru wakacyjnego. Skreślenie z listy nastąpi także w  przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w ciągu 3 dni od ustalonego dnia i braku wyjaśnień rodziców o powodzie nieobecności.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.

Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej przed przyjęciem dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny.

Opłata za stawkę godzinową  i żywienie  w okresie dyżuru wakacyjnego pozostaje taka, jak w roku szkolnym 2014/2015.

 

 ****************************************************************************************************************************************

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU
  SZKOLNYM 2013/2014

Informujemy wszystkich rodziców, że w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu i sierpniu wytypowane przedszkola będą pełniły miesięczne dyżury. Będą to następujące placówki:

 LIPIEC

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

UL. Nad Białką 1 b

TEL. 322152783 

SIERPIEŃ

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

UL. Szwajcarska Dolina 24

TEL.322156682 

Warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym było złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu " karty zgłoszenia " dziecka w terminie od 5  maja - do 23 maja 2014 roku.   Karty zgłoszenia rodzice składali w Przedszkolu Publicznym Nr 10 –na lipiec oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 6 – na sierpień. Formularz karty zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) pobierali w przedszkolu macierzystym. Listy dzieci, które zostały zakwalifikowane na dyżur wakacyjny zostały przekazane do każdego przedszkola do 10 czerwca. Rodzice przyjętego dziecka na dyżur  mają obowiązek odebrać umowę w sprawie  odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w macierzystej placówce i podpisaną oddać wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty w dyżurującej placówce do 23 czerwca.

 DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 W dyżurze wakacyjnym mogą uczestniczyć tylko dzieci rodziców obojga pracujących uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu " karty zgłoszenia " dziecka w terminie od 5  maja - do 23 maja 2014 roku. Prosimy składać karty zgłoszenia w Przedszkolu Publicznym Nr 10 –na lipiec oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 6 – na sierpień. Formularz karty zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) pobierają w przedszkolu macierzystym. Lista dzieci, które zostały zakwalifikowane na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w każdym przedszkolu do 10 czerwca. Rodzic przyjętego dziecka na dyżur będzie miał obowiązek odebrać umowę w sprawie  odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w macierzystej placówce i podpisaną oddać wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty w dyżurującej placówce do 23 czerwca.

***************************************************************************************************************************************

Głosuj na nasze przedszkole i pomóż nam wygrać cenne nagrody!!!

Szanowni Państwo

Kilkoro dzieci z naszego przedszkola wzięło udział w konkursie plastycznym  „ Nasi przyjaciele z lasu”.

Prace, które stworzyły dzieci były tak piękne i niepowtarzalne więc uznaliśmy, że trzeba je pokazać światu.

Stworzona została makieta lasu, którą uwieczniono na zdjęciu i wysłano drogą e-mailową

na wielki konkurs ekologiczny pod hasłem :

„ Drugie życie śmieci”,

którego patronem jest Ministerstwo Środowiska.

W konkursie tym oprócz jury konkursowego, które nagradza najlepszą pracę, bardzo ważny głos macie i Wy, gdyż możecie sami głosować na nasze przedszkole i pomóc wygrać nam nagrodę. Zapewniamy, że liczy się każdy głos.

Trzeba tylko spełnić określone warunki:

1.     Zalogować się na serwisie www.buliba.pl

2.     Oddać głos na  pracę z naszego przedszkola codziennie od 28.11.2013 r. od godziny 12.00 do 03.12.2013r. do 23.59.

3.     Każda zalogowana osoba może oddać codziennie 6 głosów na sześć różnych prac ;

4.     Z jednego adresu IP można oddać na jedną pracę maksymalnie 3 głosy.

5.     Im więcej oddamy głosów ,tym większa szansa na nagrody zarówno dla naszego przedszkola jak i dla glosujących, a jest ich ponad 100 www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013/nagrody.htm ;

6.     Szczegóły głosowania na stronie: www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013/

 

Wejdź na stronę: www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2013/

i zagłosuj (uwaga woj. śląskie str. 7) na pracę plastyczną wykonaną przez dzieci z naszego przedszkola.

 link do głosowania -->http://www.buliba.pl/logowanie.html

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZABAWY.

BYĆ MOŻE OD NAGRODY DZIELI KOGOŚ TYLKO 6 DNI. Powodzenia!!

 

 ************************************************************

 

 

Bardzo prosimy zainteresować jak najwięcej znajomych akcją głosowania na nasze przedszkole!!!

 

 

*******************************************************************

Rok szkolny 2012/2013

  5 czerwca o godz. 15 00 spotkanie Rady Rodziców, przedstawicieli Rad Oddziałowych poszczególnych grup (trójki klasowe) oraz wszystkich rodziców, którzy chcą włączyć się w organizację festynu w ogrodzie przedszkolnym pod hasłem "Uśmiech dzieciom". Serdecznie zapraszamy. Liczymy na Państwa obecność.

 *********************************************************************************************************************************

Jutro tj. 29 maja odwiedzą nasze przedszkole strażacy.

Ok. 9 00 rozpoczynamy pokaz sprzętu strażackiego w ogrodzie przedszkolnym.

Śniadanie w tym dniu dla wszystkich dzieci o godz. 8 30.

*********************************************************************************************************************************

Informujemy, że w przedszkolu są już wykazy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 10 na rok szkolny 2013/2014. Jednocześnie przypominamy, że Rodzice w wyznaczonym terminie tj. do 30 kwietnia 2013 r. osobiście lub telefonicznie muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

W przeciwnym wypadku brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

Na prośbę dyrekcji Z.S.T. i L. im S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach w dniach od 16 do 17 kwietnia w naszym przedszkolu odbędą praktykę uczniowie z Berufskoiieg des Rhein - Erftkreises przebywający  w szkole w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Uczniowie będą obserwować pracę nauczycieli przedszkola z dziećmi w różnych działaniach także podczas zajęć dodatkowych z języka angielskiego.  Zajęcia z języka angielskiego, które będą dodatkowo we wtorek dla gr. C (12 15 -12 45) i w środę (12 15 -12 45 „A” i (12 50 -13 20 „B”) dla gr. A i B to zajęcia w ramach nie zrealizowanych w miesiącu styczniu (choroba prowadzącej).  **********************************************************************   

18 kwietnia dla dzieci z gr. V, VI, VII i VIII planowane jest spotkanie z miłośnikiem przyrody i rybactwa – Panem Rafałem Niklem nt. „Co szumi w stawie” połączone z konkursem plastycznym dla dzieci.  Ciekawostką, a zarazem atrakcją spotkania będą żywe okazy ryb, płazów oraz gadów pochodzących z naszych rzek, jezior i stawów. Organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Śniadanie w tym dniu dla dzieci z gr. V i VI o godz. 8 00 a dla gr. VII i VIII o 8 30.

*******************************************************************  

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM KRÓLOWEJ JADWIGI

ZAPRASZA NA "DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY" 10.04.2013 TJ. ŚRODA W GODZ. OD 16 00 DO 17 00.

ZAPROSZENI SĄ RODZICE I DZIECI URODZONE 2007 r. W TYM DNIU UDOSTĘPNIONE BĘDĄ SALE W OBU BUDYNKACH SZKOŁY.

Planujemy kolejne warsztaty w bibliotece z serii KONTYNENTY, temat: ANTARKTYDA:

- 19.03. wyjście gr. VI

- 20.03. wyjście gr. VII

- 21.03. wyjście gr. VIII

- 22.03. wyjście gr. V

 

< Poprzedni   Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow AKTUALNOŚCI arrow Rok 2014-2015 arrow OGŁOSZENIA-dyżur wakacyjny