Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

               
   

 


PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU Drukuj E-mail
środa, 24 listopada 2010

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

5:30 – 8:30
Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne i w małych zespołach, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności,  zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci pod opieką nauczyciela (zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, dydaktyczne, plastyczne itp.), gry  i zabawy indywidualne i w małych zespołach, indywidualizacja pracy  z dzieckiem.
Czas schodzenia się dzieci do 8 30.
8:30 – 9:45
Zajęcia porządkowe, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, ćwiczenia i zabawy poranne. Śniadanie. Przygotowanie do zajęć.
9:45 – 11:30

Zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności zabawowej. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.  Indywidualizacja pracy  z dzieckiem. Wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w razie niepogody zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych w sali gimnastycznej.

 

11:30 – 12:50
Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i porządkowe. Obiad. Rozchodzenie się dzieci, które uczęszczają do przedszkola  w ramach godzin realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego do 12 30.
12:50 – 14:00
Czas relaksu – rozluźnienie, wyciszenie (grupy młodsze), zabawy relaksacyjne, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, wspieranie działań twórczych  w różnych dziedzinach aktywności, zabawy wg zainteresowań dzieci w kącikach zabaw, indywidualizacja pracy  z dziećmi przejawiającymi trudności i szczególnie uzdolnionymi,  warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci w grupach III - VIII, zabawy  w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Indywidualizacja pracy  z dzieckiem.
 
14:00 – 14:30
Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i porządkowe. Podwieczorek.

14:30 – 15:30
Rozchodzenie się dzieci. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, czynności porządkowe, indywidualizacja pracy  z dzieckiem.. Warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci w grupach I - VIII. 
 
15:30-16:30
Integracja dzieci z różnych grup wiekowych. Zabawy wg wyboru i zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, czynności porządkowe -rozejście się dzieci.
 

Kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami wg potrzeb i możliwości  w wyznaczonym czasie (informacja w kąciku dla rodziców w przedszkolu) lub indywidualnie ustalonym z nauczycielem.© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow PLAN DNIA