Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - PERSONEL PRZEDSZKOLA

               
   

 


PERSONEL PRZEDSZKOLA Drukuj E-mail
piątek, 24 sierpień 2012

Nasze przedszkole posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

 

W ramach dodatkowych kwalifikacji 4 nauczycielki ukończyły studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, 4 nauczycielki studia podyplomowe z logopedii, 1 nauczycielka studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania szkołą i placówką oświatową, 2 nauczycielki studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,  oraz 1 nauczycielka z dodatkową specjalnością język angielski.

Cała kadra pedagogiczna systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, podczas których zdobywa nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Wszyscy staramy się stworzyć przyjazny klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

Nauczyciele  prowadzą zajęcia z dziećmi na wysokim poziomie, pracując metodami tradycyjnymi oraz nowatorskimi.

RADA PEDAGOGICZNA:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr Jolanta Buczek – nauczyciel dyplomowany

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr Anna Wrona – nauczyciel mianowany

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Olga Adamowicz – nauczyciel mianowany

mgr Sylwia Adamus - nauczyciel kontraktowy

mgr Barbara Biernot – nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Dulemba - nauczyciel kontraktowy

mgr Barbara Giemza – nauczyciel dyplomowany

mgr Bernadeta Jakubiec – nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Kacorzyk - Karlińska- nauczyciel kontraktowy

mgr Edyta Koźlik- nauczyciel mianowany

mgr Iwona Langner - nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Paszek – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Pawelec – nauczyciel dyplomowany

lic. Agata Piskorek – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Tokarczyk – nauczyciel kontraktowy

mgr Jolanta Walaszek – nauczyciel dyplomowany

mgr Marcelina Zborek – nauczyciel mianowany

mgr Barbara Zawiślak - nauczyciel kontraktowy

 mgr Agnieszka Jurczyk - nauczyciel stażysta

NAUCZYCIEL RELIGII:

mgr Małgorzata Martyniak – Kwaśny – nauczyciel dyplomowany

ADMINISTRACJA 

INTENDENT:

Renata Pietryka

                                                         © Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow NASZ PERSONEL