Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - O PRZEDSZKOLU

               
   

 


O PRZEDSZKOLU Drukuj E-mail
piątek, 14 września 2007

Nasze przedszkole  znajduje się w rejonie „kopalni” już od 1952 roku. Najpierw było przedszkolem zakładowym przy KWK „Silesia” obecnie jest Przedszkolem Publicznym nr 10.  Jest największą, działającą od ponad 50 lat placówką opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną w naszym mieście.

Przedszkole jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej.

 Z uwagi na potrzebę środowiska 1 września 2011 uruchomiono dodatkową grupę. Obecnie do przedszkola uczęszcza 195 dzieci, podzielonych na 8 grup wiekowych. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

Przedszkole położone jest na terenie Osiedla Barbara przy ul. Nad Białką  w dużym, przestronnym budynku, otoczonym dwoma ogrodami wyposażonymi w odpowiedni sprzęt do zabaw. Dzieci mają do dyspozycji  przestronne i jasne sale zajęć, łazienki, szatnię. Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną. Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych.
 W naszym przedszkolu znajdują się też miejsca, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności oraz uczyć się pokonywać ewentualne trudności.  Są to:
- sala gimnastyczno-muzyczna,
- pokój zajęć specjalistycznych, w którym organizowana jest pomoc logopedyczna i w zakresie terapii pedagogicznej,
-mamy również bogato wyposażony kącik regionalny.

Na życzenie rodziców przedszkolaki uczęszczają na zajęcia z religii.

W przedszkolu po godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej organizujemy różne warsztaty w zależności od zainteresowań i potrzeb dzieci np.  warsztaty kulinarne, taneczno-muzyczne, badawcze, plastyczne, ruchowe, logopedyczne, teatralne itp.

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci mają dwa razy w tygodniu język angielski w godzinach realizacji podstawy programowej.

Przedszkole organizuje liczne spotkania, wycieczki,  konkursy, uroczystości, imprezy przedszkolne, jak na przykład: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny, Mikołaj, Bal Karnawałowy, Dni Teatru, Dzień Dziecka, a także konkursy plastyczne, utrwalające zdobytą wiedzę i doświadczenie w różnych sytuacjach, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Wiele imprez ma charakter środowiskowy jak na przykład festyn „Uśmiech Dzieciom” organizowany także dla dzieci spoza przedszkola. Co roku organizowane są również „Dni otwarte” dla nowo zapisanych dzieci i ich rodziców.

Przedszkole nie tylko współpracuje ze środowiskiem rodzinnym dzieci, ale również ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi, biorą udział w lekcjach otwartych i uroczystości przyjęcia starszaków do szkoły.

W ciągu całego roku stwarzamy dzieciom okazję do kontaktu ze sztuką teatralną, przynajmniej raz w roku wyjeżdżamy do Teatru Banialuka w Bielsku –Białej, kilka razy zapraszamy różne grupy teatralne z przedstawieniami na teren naszej placówki.
Ogromną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wychowanków - zarówno  w budynku, na terenie ogrodu przedszkolnego, jak i podczas spacerów  i wycieczek. Dzieci w salach i w ogrodach bawią się swobodnie, ale pod troskliwą i czujną opieką całego personelu. Podczas wyjść poza teren przedszkola jest przestrzegany Regulamin spacerów, wycieczek i bezpiecznego przebywania w ogrodzie.

Nasze przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu od 5:30 – 16:30 (wg potrzeb rodziców). Realizacja podstawy programowej od 7:30 - 12:30. Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek), które przygotowuje kuchnia przedszkolna. Dodatkowo nasza placówka wprowadziła tzw. II śniadanie (dzieci między śniadaniem i obiadem otrzymują napoje lub owoce, warzywa).

Przedszkole tworzy stały system kontaktów z rodzicami, ze społecznością lokalną, z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i opieki, z samorządem terytorialnym.

    

ZAPRASZAMY!!!© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow NASZE PRZEDSZKOLE